Nuoren fyysikon palkinto 2019: Haku on auki/Young Physicist prize 2019: The call is now open

Suomen Fyysikkoseura ry on perustanut palkinnon, joka jaetaan vuosittain erinomaisesta fysikaalisten tieteiden aloihin kuuluvasta pro gradu- tai diplomityöstä. Tarkoituksena on tukea nuoria fyysikoita ja palkita heitä poikkeuksellisen ansiokkaista suorituksista. Valintaprosessia on hieman muutettu. Lähetä ehdotuksesi 8.1.2020 klo 23:59 mennessä käyttäen e-lomaketta.
Hakukelpoisia ovat kaikki vuoden 2019 aikana valmistuneet lopputyöt, jotka täyttävät mainitut kriteerit.

The Finnish Physical Society awards an annual prize for the excellent Master’s thesis in the field of physical sciences. The purpose of this prize is to support young researchers and acknowledge them for the exceptional work. The selection procedure has been updated. Master’s thesis accepted in 2019 meeting the criteria stated above are applicable. Use the e-form to nominate the candidate. Deadline is on Wednesday 8.1.2020 at 23:59.