Fyysikkoseuran lopputyöpalkinto/MSc Thesis Prize of the Finnish Physical Society 2021

Suomen Fyysikkoseuran lopputyöpalkinto 2021: Haku on nyt auki! Lähetä ehdotuksesi 10.1.2022 klo 23:59 mennessä käyttäen e-lomaketta. Kyseessä tulee olla poikkeuksellisen laadukas lopputyö (pro gradu -tutkielma tai diplomityö), joka sisältää huomattavan itsenäisen osuuden. Kokonaisuuden tulee olla esimerkillinen ja kirjalliselta ilmaisultaan laadukas. Arvosanakriteerinä on korkein mahdollinen arvosana 5, mikäli työ on arvioitu asteikolla 1-5, tai vähintään eximia, mikäli työ on arvioitu asteikolla approbatur-laudatur. Työ voi olla laadittu joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ehdotuksen tekijän tulee olla seuran jäsen. Palkinnon saajan ei kuitenkaan tarvitse olla seuran jäsen. Hakukelpoisia ovat kaikki vuoden 2021 aikana valmistuneet lopputyöt, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit. Lisätietoja täällä.

MSc Thesis Prize of the Finnish Physical Society 2021: The call is now open! Use this e-form to nominate the candidate. The deadline is on Monday 10.1.2022 at 23:59. The MSc thesis has to be of an exceptional quality and include a notable individual contribution. The theory and background parts in the thesis have to be also exemplary and fluent in presentation. The grade is required to be the highest possible (5 in the grade 1-5, or Eximia at least if the grading is made using the Approbatur – Laudatur system). The thesis can be written in Finnish, Swedish or English. The nominator needs to be a member of the Finnish Physical Society. The candidate does not have to be a member. Master’s theses accepted in 2021 and meeting the criteria stated above are applicable. More information about the prize is given here.