Greatest Physicists in History

The Finnish Physical Society organises with Physics Alumni of Aalto University “Greatest Physicists in History” (“Historian Suuret Fyysikot”) lecture series.

Upcoming lectures

The next event in the lecture series will be held on Monday 23rd May, 2022 at 18:00. The lecture will be held remotely in English at the following link: https://oulu.zoom.us/j/62971736533?pwd=end2YVYyTjZEdzVwNnpNS1FuWnNadz09

Paul Dirac: Legendary Quantum Physicist

Paul Dirac (1902-1984) was a British theoretical physicist, renowned for his fundamental contributions to the early development of both quantum mechanics and quantum electrodynamics. The recipient of numerous honours, including the Nobel Prize in Physics in 1933, he is widely regarded as one of the most significant physicists of the 20th century.

This seminar is given by Graham Farmelo, an award-winning biographer and science writer. He is the author of the acclaimed 2009 biography of Paul Dirac, The Strangest Man.

Left: Paul Dirac (1902-1984); Right: Graham Farmelo

Past lectures

  • Vera Rubin: Discoverer of dark matter and active role model presented by Neta Bahcall, online on the 18th March, 2021.
  • Leonhard Eulerin elämänvaiheet ja tiede, esittäjänä FT, TkT Johan Stén. Leonhard Euler oli 1700-luvun tuotteliain matemaatikko ja teoreettinen fyysikko. Hän edisti miltei kaikkia matematiikan osa-alueita, sekä kehitti mekaniikan ja taivaanmekaniikan analyyttisiä menetelmiä. Hän toimi menestyksellä kahden valistuneen yksinvaltiaan, Fredrik Suuren ja Katariina Suuren, akateemikkona. Johan Stén on tieteen ja tekniikan historioitsija sekä matematiikan historian opettaja Helsingin yliopistolla.
  • Lise Meitner: The master physicist and her struggle against prejudice, presented by Lars Bergström, Stockholm University, 8.2.2019. The slides can be found from here. A related article (in Finnish) published at Faculty of Science webpages.  
  • Marie Curien elämä ja tiede, esittäjänä Pekka Pyykkö, 27.11.2017. “Marie Curie oli mukana radioaktiivisuuden perusteiden selvittämisessä, uusien alkuaineiden Po ja Ra löytämisessä sekä radiumin lääketieteellisten sovellutusten kehittämisessä. Hän sai fysiikan Nobelin palkinnon (1/4, 1903) sekä kemian Nobelin palkinnon (1911). Marie Curien merkitys esikuvana ja roolimallina oli suuri.”
  • Richard Feynman, fyysikoiden fyysikko, esittäjänä Kari Enqvist, 3.10.2016. “Feynman voitti Fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 1965 saavutuksistaan kvanttielektrodynamiikan kehittäjänä. Hänet tunnettiin myös taitavana opettajana ja fysiikan kansantajuistajana. Millainen hän oli ihmisenä ja tiedeyhteisön jäsenenä? Mitä muita saavutuksia hänellä oli yhteiskunnassa?
  • Isaac Newton, Mikä mies oli Sir Isaac?, esittäjänä Anto Leikola, 1.12.2015. “Miten Sir Isaac menestyisi tämän päivän maailmassa? Mitä voimme oppia häneltä fysiikan peruslakien lisäksi?