Historian Suuret Fyysikot

Suomen fyysikkoseura ja Aalto yliopiston fyysikkoalumnit järjestävät seuraavan luennon Historian Suuret Fyysikot –sarjassa. 

Seuraavan luennot

Sarjan seuraava luento pidetään maanantaina, toukokuun 29 klo 18:20. Luento järjestetään hybridi-muotoisena, paikan päällä Porthaniassa Helsingissä ja verkossa osoitteessa: https://tinyurl.com/ycxudp7p. Huomiona läsnä osallistujille, ovet avataan klo 18:10. 

Hannes Alfvén – Plasmafysiikan isä

Hannes Alfvén (1908-1995) oli Ruotsalainen sähköinsinööri, plasmafyysikko. Hän sai Nobelin fysiikanpalkinnon vuonna 1970 magnetohydrodynamiikan teorian kehittämisestä. Maan magnetosfäärin plasmassa etenee aaltoja, jotka on nimetty hänen mukaansa Alfvénin aalloiksi. Alvénin kontribuutiot käsittelevät mm. plasmafysiikkaa, magneettisten myrskyjen vaikutusta maan magneettikenttään jne. 

Luennon pitää Emeritusprofessori Hannu Koskinen, huomattava hahmo avaruusfysiikan alalla ja Suomen fyysikkoseuran tuorein kunniajäsen.  

Kuvan kuvaus: Kuva Hannes Alfvénista sekä kutsu Historian Suuret Fyysikot –luennolle maanantaina toukokuun 29.

Edelliset luennot 

  • Paul Dirac: Legendaarinen kvanttifyysikko, esittäjänä Graham Farmelo, verkossa 23 toukokuuta 2022. 
  • Vera Rubin: Discoverer of dark matter and active role model presented by Neta Bahcall, online on the 18th March, 2021.
  • Leonhard Eulerin elämänvaiheet ja tiede, esittäjänä FT, TkT Johan Stén. Leonhard Euler oli 1700-luvun tuotteliain matemaatikko ja teoreettinen fyysikko. Hän edisti miltei kaikkia matematiikan osa-alueita, sekä kehitti mekaniikan ja taivaanmekaniikan analyyttisiä menetelmiä. Hän toimi menestyksellä kahden valistuneen yksinvaltiaan, Fredrik Suuren ja Katariina Suuren, akateemikkona. Johan Stén on tieteen ja tekniikan historioitsija sekä matematiikan historian opettaja Helsingin yliopistolla.
  • Lise Meitner: The master physicist and her struggle against prejudice, presented by Lars Bergström, Stockholm University, 8.2.2019. The slides can be found from here. A related article (in Finnish) published at Faculty of Science webpages.  
  • Marie Curien elämä ja tiede, esittäjänä Pekka Pyykkö, 27.11.2017. “Marie Curie oli mukana radioaktiivisuuden perusteiden selvittämisessä, uusien alkuaineiden Po ja Ra löytämisessä sekä radiumin lääketieteellisten sovellutusten kehittämisessä. Hän sai fysiikan Nobelin palkinnon (1/4, 1903) sekä kemian Nobelin palkinnon (1911). Marie Curien merkitys esikuvana ja roolimallina oli suuri.”
  • Richard Feynman, fyysikoiden fyysikko, esittäjänä Kari Enqvist, 3.10.2016. “Feynman voitti Fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 1965 saavutuksistaan kvanttielektrodynamiikan kehittäjänä. Hänet tunnettiin myös taitavana opettajana ja fysiikan kansantajuistajana. Millainen hän oli ihmisenä ja tiedeyhteisön jäsenenä? Mitä muita saavutuksia hänellä oli yhteiskunnassa?
  • Isaac Newton, Mikä mies oli Sir Isaac?, esittäjänä Anto Leikola, 1.12.2015. “Miten Sir Isaac menestyisi tämän päivän maailmassa? Mitä voimme oppia häneltä fysiikan peruslakien lisäksi?