Suomen Fyysikkoseuran avustukset

Tavoite: Suomen Fyysikkoseura myöntää avustuksia lukioille, yhdistyksille, paikallisille fyysikkokerhoille, yksityishenkilöille tai muille toimijoille, jotka suunnittelevat fysiikkaan tai sen lähialaan liittyvää tulevaa tapahtumaa, matkaa, projektia tai muuta hanketta. Avustukset ovat suuruudeltaan maksimissaan noin 500–1000 euroa.

Aikataulu: Avustushaku pyritään järjestämään vuosittain keväällä ja syksyllä budjetin salliessa. Avustushakukierroksista ohjeineen ilmoitetaan tällä sivulla ja uutisosiossa.

Hakuohjeet: Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen suunnitelma, perustelu rahoitukselle sekä rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi muualta haettava tai jo saatu rahoitus. Suosituksia ei tarvita.  Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi

Syksyn 2021 haku: Haku on auki 1.9.-8.10.2021.

Päätökset: Suomen Fyysikkoseuran hallitus tekee päätökset kokouksessaan hakuajan päättymisen jälkeen. Avustusten myöntämisessä ovat etusijalla seuran jäsenet, sekä hankkeet, joissa yleisöä tavoitetaan mahdollisimman laajasti. Jo päättyneitä hankkeita ei tueta. Avustuksen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä mahdollisimman pian sähköpostitse.

Selvitys rahoituksesta: Annetuista avustuksista on laadittava Fyysikkoseuralle lyhyt selvitys, josta ilmenevät hankkeen kulut ja muu saatu rahoitus, myös mahdolliset tapahtumalinkit ja -videot tulee toimittaa seuralle. Säilytä kuitit itselläsi. Selvitykset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen toimisto(at)fyysikkoseura.fi.