Annual General Meeting of the Finnish Young Minds / Finnish Young Mindsin vuosikokous 27.4.2021

Finnish Young Minds is a division of Finnish Physical Society that
organizes activities for young physicists. The annual general meeting of
the Finnish Young Minds will take place on Tuesday 27.4.2021 at 17:00.

Everybody interested in Finnish Yound Minds are welcome. The meeting is
held in Zoom. The Zoom link will be send to everyone who have signed up
for the meeting here.

The agenda for the AGM is:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum
3. Approval of the agenda
4. Announcements
5. Election of the meeting’s chair
6. Election of the meeting’s secretary
7. Activity report 2019-2020
8. Action plan 2021
9. Election of officers for the term 2021
10. Miscellaneous
11. Closing of the meeting

Finnish Young Minds on Suomen Fyysikkoseuran jaosto, joka järjestää
tapahtumia nuorille fyysikoille. Finnish Young Mindsin vuosikokous
pidetään 27.4.2021 kello 17.

Kaikki Finnish Young Mindsista kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi.
Kokous järjestetään Zoomissa. Linkki Zoomiin lähetetään kokouksen
ilmoittautuneille. Kokoukseen voi ilmoittatua täällä.

Kokouksen esityslista on:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Kokouksen puheenjohtajan valinta
6. Kokouksen sihteerin valinta
7. Toimintakertomus 2019-2020
8. Toimintasuunnitelma 2021
9. Toimijoiden valitseminen kaudelle 2021
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen