Laskennallisen fysiikan jaosto

Laskennallisen fysiikan jaoston tarkoituksena on edistää laskennallisia 
menetelmiä käyttävää fysiikan tutkimusta ja sen edellytyksiä Suomessa.

Tarkoituksen saavuttamiseksi jaosto:

  • Seuraa laskennallisen fysiikan kehitystä
  • Pitää yllä läheisiä suhteita CSC:hen
  • Järjestää kokouksia vuosittain fysiikan päivien yhteydessä

Tarvittaessa tämän, tarkoituksellisesti pienimuotoisen, säännöllisen 
toiminnan lisäksi jaoston puitteissa voidaan esim. olla yhteydessä 
kansainvälisiin laskennallisen fysiikan järjestöihin,
tarvittaessa lobata laskennallisen tieteen resurssien puolesta, tai olla 
mukana järjestämässä esim. kesäkouluja. Jos sinulla on toiveita tai ideoita lisätoiminnasta, ota yhteyttä jaoston toimihenkilöihin!

Yhteistyö CSC:n kanssa

Laskennallisen tieteen merkittävin yksittäinen järjestö Suomessa on CSC – Tieteellinen Laskenta Oy. CSC:n palvelut ovat kauan erinomaisen hyvin kattaneet suuren osan laskennallisten fyysikoiden ohjelma- ja erikoispalveluista. Niin kauan kuin tämä tilanne jatkuu, tullee laskennallisen fysiikan jaoston toiminta pysymään pienimuotoisena turhien päällekkäisyyksien välttämiseksi.

CSC:ssä toimii “Fyysikkoverkko” jossa on edustaja useimmista Suomessa
toimivista laskennallisen fysiikan ryhmistä. Jos ryhmästäsi ei ole
aktiiviedustusta, ja olet kiinnostunut ottamaan osaa Fyysikkoverkon
toimintaan, ota yhteyttä Janne Ignatiukseen. Laskennallisen fysiikan jaoston toimihenkilöt ovat luonnollisesti mukana Fyysikkoverkossa.

 Jaoston toimihenkilöt 

  • Puheenjohtaja: Susi Lehtola (HY)
  • Sihteeri: Jan Åström (CSC)