Vuosikokouskutsu
Suomen Fyysikkoseura – Finlands Fysikerförening ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 23.3.2017 klo 18.00 alkaen Aalto-yliopiston Töölön kampuksen päärakennuksen Wihuri-salissa, osoitteessa Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat ja yhdistyksen sääntöjen muuttamista.
Hallitus

                                                                                                               

SUOMEN FYYSIKKOSEURA - FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY
Vuosikokous    23.3.2017 klo 18.00

ESITYSLISTA

1. Vuosikokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista
12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
15. Valitaan hallituksen muut 6–10 jäsentä
16. Valitaan kansalliskomitean jäsenet
17. Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
18. Fellow-työryhmän nimitys

19. Seuran sääntöjen muutokset
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen