• Jäsen, haluatko hallitukseen?
  Suomen Fyysikkoseura ry:n hallitus etsii riveihinsä uusia
  jäseniä. Virallisesti valinta tapahtuu seuran seuraavassa
  vuosikokouksessa Helsingissä 6.3.2019.

  Seuran sääntöjen mukaan "6 § Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa
  vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat seuran
  puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen muuta
  jäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan."

  Ilmoita itsesi tai oma ehdokkaasi (henkilön oma suostumus
  tarvitaan) seuralle toimisto@fyysikkoseura.fi keskiviikkoon
  27.2.2019 mennessä.