The meeting will be held in English (see below). Kokous pidetään englanniksi.

Ylimääräinen Suomen Fyysikkoseura ry:n kokous 2017

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen
Suomen Fyysikkoseura - Finlands Fysikerförening ry pitää ylimääräisen kokouksen perjantaina 15.9.2017 klo 13.00 alkaen Physicumin salissa D117, Helsingin yliopistolla osoitteessa Gustaf Hällströminkatu 2a, 00560 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään toisen kerran yhdistyksen sääntöjen muuttamista vuosikokouksessa 23.3.2017 hyväksytyn sääntömuutosluonnoksen mukaisesti.
Helsingissä 12.6.2017,
Hallitus

SUOMEN FYYSIKKOSEURA - FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY
Ylimääräinen kokous 15.9.2017 klo 13.00

Esityslista

 1. Ylimääräisen kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Esityslistan hyväksyminen
 7. Vuosikokouksessa 23.3.2017 hyväksytyn sääntömuutoksen toinen hyväksyminen
 8. Muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

  ------

Invititation to an Additional meeting of the Finnish Physical Society:
Second Meeting about the Amendments to Bylaws

(1st accepted by the Annual Meeting on March 23rd, 2017) will be held on Friday, September 15th, 2017 beginning at 13.00 in Physicum room D117, University of Helsinki, street address: Gustaf Hällströminkatu 2a, 00560 Helsinki.
Helsinki 12th June 2017,
Board

Finnish Physical Society: Additional meeting
15th September 2017, at 13.00

Agenda

1.    Opening of the Additional Meeting
2.    Election of the chairperson of the meeting
3.    Election of the secretary of the meeting
4.    Election of two persons to examine the minutes and count votes
5.    Legality and quorum
6.    Approval of agenda
7.   2nd round: Amendments to Bylaws* (1st accepted by the Annual Meeting on March 23rd, 2017)
8.    Any other business
9.    Closing of the meeting
*Item 7: 2nd round to accept: 3 § new membership category: senior member (for retirees)