Nuoren fyysikon palkinto

Suomen Fyysikkoseura ry on perustanut palkinnon, joka jaetaan vuosittain erinomaisesta fysikaalisten tieteiden aloihin kuuluvasta pro gradu- tai diplomityöstä. Tarkoituksena on tukea nuoria fyysikoita ja palkita heitä poikkeuksellisen ansiokkaista suorituksista.

Kriteerinä palkinnon jakoon on poikkeuksellisen laadukas lopputyö, joka sisältää huomattavan itsenäisen osuuden. Kokonaisuuden tulee olla esimerkillinen ja kirjalliselta ilmaisultaan laadukas. Arvosanakriteerinä on korkein mahdollinen arvosana, mikäli työ on arvioitu asteikolla 1-5 (tai vast.) tai vähintään eximia, mikäli työ on arvioitu asteikolla approbatur-laudatur. Työ voi olla laadittu joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Raatina toimii Suomen Fyysikkoseuran hallitus. Raati tekee päätöksen lopputyön omakohtaisen arvioinnin sekä perusteltujen esitysten pohjalta.

Palkintoon tarvitaan vähintään yksi suosittelija, joka on seuran jäsen:
suosituskirje on tultava suosittelijalta itseltään.

Palkinnon saajan ei kuitenkaan tarvitse olla seuran jäsen.

Palkinto koostuu 1000 euron palkintosummasta sekä Fyysikkoseuran ilmaisesta jäsenyydestä kuluvaksi vuodeksi. Palkinto voidaan myös jakaa osiin, mikäli raati katsoo sen perustelluksi.

Palkinto jaetaan vuosittain Fysiikan päivillä. Palkinnonsaajille ilmoitetaan päätöksestä myös erikseen. Palkintokelpoisia ovat kaikki fysikaalisten tieteiden alojen pro gradu- tai diplomityöt, jotka on hyväksytty vuoden 2018 aikana.

Palkintoa haetaan alla olevalla lomakkeella 15.1.2019 klo 23.59 mennessä.


* pakollinen kenttä


Lomakkeen täyttäjän tiedot:
(Tähän sähköpostiin tulee vahvistus lomakkeen lähettämisen jälkeen)

Nimi: * Sähköposti: *

Lopputyön tekijän tiedot:

Työn laatija (nimi ja sähköpostiosoite): *
Työn ohjaaja(t) (nimi ja sähköpostiosoite): *
Yliopisto/laitos: *
Tutkielman nimi: *
Tutkielman arvosana ja asteikko: *
Tutkielman hyväksymispäivämäärä: *
Linkki tutkielman sähköiseen versioon: *
Suosittelija(t) (tulee olla seuran jäsen) (nimi ja sähköpostiosoite): *
Perustele (= suosituskirje): *
(Miksi kysymyksessä on poikkeuksellisen laadukas lopputyö. Erittele tekijän itsenäinen osuus. Max merkkimäärä 1500.)