Suomen Fyysikkoseura

Vuosikokous 13.3.2009 Espoossa, kutsu ja esityslista 6.3.2009

Vuosikokouskutsu

Suomen Fyysikkoseura – Finlands fysikerförening ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 13.3.2009 klo 18 alkaen Dipoli-talon Auditoritoriossa, Otakaari 24, 02150 Espoo.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat.


Suomen fyysikkoseuran hallituksen puolesta,

Kalle-Antti Suominen

puheenjohtaja


Esityslista

 • 1. Vuosikokouksen avaus
 • 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 • 3. Kokouksen sihteerin valinta
 • 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
 • 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 6. Esityslistan hyväksyminen
 • 7. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 2–4)
 • 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)
 • 10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 • 11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista
 • 12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2009 (liite 6)
 • 13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • 14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
 • 15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä
 • 16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
 • 17. Muut asiat

  - fellow-työryhmän nimitys

  - perustetaan Tyhjiötekniikan jaosto ja vahvistetaan sille ohjesäännöt

 • 18. Kokouksen päättäminen

Liitteet jaetaan kokouksessa.

Kutsu ja esityslista, pdf-versio


Pääsivulle

Ajankohtaista

Yhteystiedot     
Contact information

Jäsenasiat

Paikallisosastot ja -jaostot

Fysiikan vuosi 2005

Arkhimedes

Fysiikan Kustannus Oy

Linkit 

Aiempia tapahtumia

Pääsivulle
Main

Palaute    
Feedback