Suomen Fyysikkoseura  


 • Jäsenmaksut vuonna 2010
 • EPS henkilöjäsenmaksu vuonna 2010

  Jäsentietojen päivitykset (osoitemuutokset, sähköpostiosoite) sähköpostilla: toimisto@fyysikkoseura.fi

  Jäsentietoja


  Liittyminen jäseneksi

  Suomen Fyysikkoseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on fyysikon koulutus tai pätevyys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii seuran tarkoitusperien mukaisesti. Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä opiskelija, joka opiskelee fysiikkaa korkeakoulussa tai osoittaa muulla tavalla erityistä; harrastusta fysiikkaan. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tehokkaasti tukea seuran toimintaa.

  Jäsenhakemus (pdf-tiedosto)

  tai vastaavin tiedoin voit liittyä sähköpostitse: toimisto@fyysikkoseura.fi, jolloin puoltajan (oltava seuran varsinainen jäsen) suostumus tarkastetaan sähköpostitse. Huomioi myös mahdollisuus liittyä Euroopan Fyysikkoseuran henkilöjäseneksi Fyysikkoseuran jäseneksi liittymisen yhteydessä.

  [= European Physical Society (EPS) - Individual Member (IM)]

  Hallitus päättää varsinainaisen jäsenen, nuoren jäsenen ja kannatusjäsenen ottamisesta varsinaisen jäsenen tehtyä siitä kirjallisen esityksen. Nuori jäsen siirtyy kuitenkin varsinaiseksi jäseneksi hallituksen todettua, että hän täyttää varsinaiselle jäsenelle asetetut vaatimukset. Näin käy esimerkiksi silloin kun henkilö on suorittanut maisterin tutkinnon.

  Seuran vuosikokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut fysiikan tai sen sovellusten alalla tai huomattavalla tavalla edistänyt seuran toimintaa.

  Jäsen ja kannatusjäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistuksen pöytäkirjaan.

  Arkhimedes -lehti toimitetaan jäsenille jäsenetuna. Lisäksi Fyysikkoseuran jäsenet saavat myös European Physical Societyn -jäsenlehden, Europhysics Newsin. Fysiikan päivien osallistumismaksu tulee pysymään olennaisesti alempana seuran jäsenille kuin muille. Seuran kannatusjäsenille tarjotaan yhteystietoa korkeakouluissa toimivista tutkijoista sekä informaatiota fysiikan ja sen sovellutusten kehityksestä Fysiikan päivillä ja seminaareissa. Jäsenetujen edellytys on vuosittaisen jäsenmaksun maksaminen. Vuonna 2010 varsinaisen jäsenen vuosimaksu on 50 euroa ja nuoren jäsenen 16 euroa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

  Säännöt (pdf-tiedosto)

  Hallitus

  Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 (valittu vuosikokouksessa 12.3.2010) Suomen Fyysikkoseuran hallitukseen kuuluvat:

  prof. Jukka Pekola, puheenjohtaja (Aalto-yliopisto, Kylmälaboratorio)
  prof. Ritva Serimaa, varapuheenjohtaja (Helsingin yliopisto)
  prof. Mika Hirsimäki (Tampereen teknillinen yliopisto)
  prof. Hannu Häkkinen (Jyväskylän yliopisto)
  prof. Jorma Jokiniemi (Itä-Suomen yliopisto ja VTT)
  Johan Lindén (Åbo Akademi)
  Pirjo Pasanen (Nokian tutkimuskeskus)
  prof. Matti Weckström (Oulun yliopisto)

  Pöytäkirjoja


  Pääsivulle

 • Ajankohtaista

  Yhteystiedot     
  Contact information

  Jäsenasiat

  Paikallisosastot ja -jaostot

  Fysiikan vuosi 2005

  Arkhimedes

  Fysiikan Kustannus Oy

  Linkit 

  Aiempia tapahtumia

  Pääsivulle
  Main

  Palaute    
  Feedback