Vuosikokous
Suomen Fyysikkoseura – Finlands Fysikerförening ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 23.3.2017 klo 18.00 alkaen Aalto-yliopiston Töölön kampuksen päärakennuksen Wihuri-salissa, osoitteessa Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat ja yhdistyksen sääntöjen muuttamista.

Toinen seuran kokous sääntömuutoksista pidetään alkusyksystä.

Ylimääräinen Suomen Fyysikkoseura ry:n kokous 2017 | Invititation to an Additional meeting Kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutosesitys toisen kerran.

Jäsentietojen päivitykset: toimisto(at)fyysikkoseura.fi
Pidäthän jäsentietosi ajantasalla, niin saat jäsenpostisi varmasti.

Jäsentietoja
Jäsenyysmuodot ovat varsinainen jäsen, fellow-jäsen, nuori jäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen:
- henkilöjäseniä n. 800
- fellow-jäsenet: Helena Aksela, Kari Enqvist, Olli Ikkala
- fellow-jäsenet: Juhani Keinonen, Matti Manninen, Risto Nieminen
- fellow-jäsenet: Paul Hoyer, Juha Äystö
- kunniajäsenet: Juhani Kuusi, Mikko Paalanen
- yhteisöjäsenet (varsinainen jäsen): Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry (SFMO),
Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry

Jäsenetuja
Arkhimedes-aikakauslehti toimitetaan jäsenille jäsenetuna. Lisäksi Fyysikkoseuran jäsenet saavat myös European Physical Societyn jäsenlehden, Europhysics Newsin. Fysiikan päivien osallistumismaksu tulee pysymään olennaisesti alempana seuran jäsenille kuin muille. Seuran kannatusjäsenille tarjotaan yhteystietoa korkeakouluissa toimivista tutkijoista sekä informaatiota fysiikan ja sen sovellutusten kehityksestä Fysiikan päivillä ja seminaareissa. Jäsenetujen edellytys on vuosittaisen jäsenmaksun maksaminen.

Jäsenmaksut vuonna 2017
Vuosikokous 23.3.2017 päätti jäsenmaksujen suuruudesta hallituksen esityksestä. Jäsenmaksut ovat ennallaan vuonna 2017: varsinainen jäsen 65 e, fellow-jäsen 65 e, nuori jäsen 20 e, kannatusjäsen 1500 e. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenmaksulaskut on lähetetty toukokuussa sähköpostissa: jos sähköpostiosoitetta ei ole, niin postissa. MAKSUOHJE: maksa jäsenmaksusi - vaikka eräpäivän jälkeen - seuran tilille FI4680001201410314. SWIFT-BIC: DABAFIHH. Käytä laskussa mainittua viitenumeroa (tai jos et löydä laskuasi, merkitse viestikenttään: Jäsenen Nimi/jäsenmaksu 2017). Jäsenmaksusta lähetetään muistutuslasku, jos maksu viivästyy huomattavasti.

EPS-henkilöjäsenmaksu vuonna 2017
Suomen fyysikkoseura on Euroopan fyysikkoseuran (EPS) jäsenseura. EPS edustaa 100000 fyysikkoa ja sen merkitys eurooppalaisena tiedepoliittisena vaikuttajana kasvaa koko ajan. EPS:n toiminta nojaa vahvasti henkilöjäseniin, ja EPS haluaa edelleen kehittää tätä toimintaa. Aktiiviset suomalaiset fyysikot ovat aina olleet arvostettuja EPS:n piirissä.
Jäsenmaksutiedot ja jäseneksi liittymisen ohjeet löytyvät EPS:n kotisivuilta. EPS:n jäsenmaksu maksetaan suoraan EPS:lle. EPS lähettää jäsenilleen jäsenmaksulaskun. Suomen fyysikkoseura kannustaa jäseniään liittymään EPS:n henkilöjäseneksi. Suomen fyysikkoseuran varsinaisille jäsenille jäsenyys on 27,50 e/vuosi. Suomen fyysikkoseuran jäseneksi liittyessä voi samalla myös liittyä EPS:n henkilöjäseneksi.

Jäseneksi ottaminen
Hallitus päättää varsinainaisen jäsenen, nuoren jäsenen ja kannatusjäsenen ottamisesta. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tehokkaasti tukea seuran toimintaa.

Kunnia- ja fellow-jäsenyys
Seuran vuosikokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut fysiikan tai sen sovellutusten alalla tai huomattavalla tavalla edistänyt seuran toimintaa.
Fellow-jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on merkittävästi ansioitunut fysiikan tutkimuksessa, opetuksessa tai fysiikan yhteiskunnallisen näkyvyyden edistämisessä. Hallitus päättää fellow-jäseneksi nimittämisestä erityisen fellow-työryhmän esityksestä. Vähintään kaksi seuran varsinaista jäsentä tekevät kirjallisen ehdotuksen fellow-jäsenyydestä työryhmälle. Fellow-työryhmään kuuluvat Keijo Hämäläinen, Kalle-Antti-Suominen ja Päivi Törmä (nimitetty vuosikokouksessa 23.3.2017). Seuran vuosikokous nimittää fellow-työryhmän hallituksen esityksestä vuodeksi kerrallaan.

Ero
Seuran jäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen pöytäkirjaan. Hallitus kuulisi mielellään myös tietoja eroamisen syistä. Kaiken jäsentietoja koskevan päivityksen voi tehdä sähköpostilla toimiston osoitteeseen: toimisto@fyysikkoseura.fi, josta tieto kulkee hallitukselle.
Jäsenmaksun suorittamatta vähintään kahden vuoden ajan jättänyt jäsen voidaan katsoa eronneeksi.