FINNISH PHYSICAL SOCIETY:  Annual General Meeting 2019 
The meeting was held in English.
Suomen Fyysikkoseura ry:n vuosikokous .6.3.2019 pidettiin englanniksi. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: valittiin uusi hallitus ja päätettin jäsenmaksuista vuodelle 2019 (varsinainen jäsen 65 €, fellow-jäsen 65 €, nuori jäsen 20 €, seniorijäsen 60 €, kannatusjäsen 1300 €).          

Jäsentietojen päivitykset: toimisto(at)fyysikkoseura.fi
Pidäthän jäsentietosi ajantasalla, niin saat jäsenpostisi varmasti.

Jäsentietoja
Jäsenyysmuodot ovat varsinainen jäsen, seniorijäsen, fellow-jäsen, nuori jäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen:
- henkilöjäseniä n. 750
- fellow-jäsenet: Helena Aksela, Kari Enqvist, Olli Ikkala
- fellow-jäsenet: Juhani Keinonen, Matti Manninen, Risto Nieminen
- fellow-jäsenet: Paul Hoyer, Juha Äystö
- kunniajäsen: Mikko Paalanen
- yhteisöjäsen (varsinainen jäsen): Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry (SFMO)

Jäsenetuja
Arkhimedes-aikakauslehti toimitetaan jäsenille jäsenetuna. Lisäksi Fyysikkoseuran jäsenet saavat myös European Physical Societyn jäsenlehden, Europhysics Newsin. Fysiikan päivien osallistumismaksu tulee pysymään olennaisesti alempana seuran jäsenille kuin muille. Seuran kannatusjäsenille tarjotaan yhteystietoa korkeakouluissa toimivista tutkijoista sekä informaatiota fysiikan ja sen sovellutusten kehityksestä Fysiikan päivillä ja seminaareissa. Jäsenetujen edellytys on vuosittaisen jäsenmaksun maksaminen.

Jäsenmaksut vuonna 2019
Vuosikokous 6.3.2019 päätti jäsenmaksujen suuruudesta hallituksen esityksestä. Vuonna 2019 Jäsenmaksut ovat varsinainen jäsen 65 €, fellow-jäsen 65 €, nuori jäsen 20 €, seniorijäsen 60 €, kannatusjäsen 1300 €. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

EPS-henkilöjäsenmaksu vuonna 2019
Suomen fyysikkoseura on Euroopan fyysikkoseuran (EPS) jäsenseura. EPS edustaa 100000 fyysikkoa ja sen merkitys eurooppalaisena tiedepoliittisena vaikuttajana kasvaa koko ajan. EPS:n toiminta nojaa vahvasti henkilöjäseniin, ja EPS haluaa edelleen kehittää tätä toimintaa. Aktiiviset suomalaiset fyysikot ovat aina olleet arvostettuja EPS:n piirissä.
Jäsenmaksutiedot ja jäseneksi liittymisen ohjeet löytyvät EPS:n kotisivuilta. EPS:n jäsenmaksu maksetaan suoraan EPS:lle. EPS lähettää jäsenilleen jäsenmaksulaskun. Suomen fyysikkoseura kannustaa jäseniään liittymään EPS:n henkilöjäseneksi. Suomen fyysikkoseuran varsinaisille jäsenille jäsenyys on 27,50 e/vuosi. Suomen fyysikkoseuran jäseneksi liittyessä voi samalla myös liittyä EPS:n henkilöjäseneksi.

Jäseneksi ottaminen
Hallitus päättää varsinainaisen jäsenen, nuoren jäsenen, seniorijäsenen ja kannatusjäsenen ottamisesta. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tehokkaasti tukea seuran toimintaa.

Kunnia- ja fellow-jäsenyys
Seuran vuosikokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut fysiikan tai sen sovellutusten alalla tai huomattavalla tavalla edistänyt seuran toimintaa.
Fellow-jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on merkittävästi ansioitunut fysiikan tutkimuksessa, opetuksessa tai fysiikan yhteiskunnallisen näkyvyyden edistämisessä. Hallitus päättää fellow-jäseneksi nimittämisestä erityisen fellow-työryhmän esityksestä. Vähintään kaksi seuran varsinaista jäsentä tekevät kirjallisen ehdotuksen fellow-jäsenyydestä työryhmälle. Fellow-työryhmään kuuluvat Keijo Hämäläinen, Kalle-Antti-Suominen ja Päivi Törmä (nimitetty vuosikokouksessa 21.3.2018). Seuran vuosikokous nimittää fellow-työryhmän hallituksen esityksestä vuodeksi kerrallaan.

Ero
Seuran jäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen pöytäkirjaan. Hallitus kuulisi mielellään myös tietoja eroamisen syistä. Kaiken jäsentietoja koskevan päivityksen voi tehdä sähköpostilla toimiston osoitteeseen: toimisto@fyysikkoseura.fi, josta tieto kulkee hallitukselle.
Jäsenmaksun suorittamatta vähintään kahden vuoden ajan jättänyt jäsen voidaan katsoa eronneeksi.