Hallitus
  Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen muuta jäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

  Vuonna 2018 hallitukseen kuuluvat:

  professori Rami Vainio, puheenjohtaja (Turun yliopisto)
  apulaisprofessori Emilia Kilpua, varapuheenjohtaja (Helsingin yliopisto)
  akatemiatutkija Anu Kankainen (Jyväskylän yliopisto)
  tohtorikoulutettava Otto Mankinen (Oulun yliopisto)
  akatemiatutkija Minna Patanen (Oulun yliopisto)
  associate professor Nonne Prisle (Oulun yliopisto)
  associate professor Patrick Rinke (Aalto-yliopisto)
  director Eira Seppälä (Spinverse)
  apulaisprofessori Tanja Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto, Kuopio)
  apulaisprofessori Juha Toivonen (Tampereen teknillinen yliopisto)


  (Vuosikokous 21.3.2018)