Fellow-jäseniä Suomen fyysikkoseuraan

Hallitus nimitti 11.2.2011 pidetyssä kokouksessaan Suomen fyysikkoseuran ensimmäisiksi fellow-jäseniksi professorit Juhani Keinosen, Matti Mannisen ja Risto Niemisen. Fellow-jäsenyys myönnetään fysiikan alalla ansioituneelle tai fysiikan yhteiskunnallista näkyvyyttä selvästi edistäneelle henkilölle. Kaikki nimetyt fellow-jäsenet ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja fyysikkoja, jotka ovat edistäneet fysiikan asemaa Suomessa, toimineet Suomen fyysikkoseuran puheenjohtajana ja vaikuttaneet kotimaisessa tiedepolitiikassa.

Juhani Keinonen on Helsingin yliopiston professori ja arvostettu kiihdytinpohjaisen materaalitutkimuksen kehittäjä. Fysiikan laitoksen pitkäaikaisena johtajana hän on kouluttanut tutkijoita ja kehittänyt laitoksen toimintaa. Keinonen on toiminut pitkäjänteisesti ja aktiivisesti sekä tiedepolitiikassa että Professoriliitossa ja fysiikan ja tieteen puolesta esimerkiksi Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

Matti Manninen on Jyväskylän yliopiston vararehtori, professori ja kansainvälisesti arvostettu tiiviin aineen fysiikan tutkija. Hän on ollut mukana nostamassa Jyväskylän yliopiston fysiikan ja nanotieteen tutkimusta kansainväliseen kärkeen. Suomen fyysikkoseuran kansainvälisen toiminnan edustajana Manninen on toiminut tieteellisten lehtien toimituskunnassa.

Risto Nieminen on professori Aalto-yliopistosta ja kansainvälisesti arvostettu laskennallisen materiaalifysiikan tutkija, jonka panos laskennallisen tieteen kehittäjänä Suomessa on huomattavan suuri. Nieminen on kehittänyt suomalaista tiedepolitiikkaa ja osallistunut kansainväliseen yhteistyöhön.

Tieto ensimmäisistä fellow-jäsenistä julkistettiin vuosikokouksessa 30.3.2011.