Suomen Fyysikkoseura ry pyrkii järjestämään avustushaun keväällä ja syksyllä vuosittain.

Kevään 2018 avustushaku avoinna maaliskuun ajan

Seura myöntää avustuksia lukioille, yhdistyksille, yksityishenkilöille tai muille toimijoille, jotka suunnittelevat fysiikkaan tai sen lähialaan liittyvää tulevaa tapahtumaa, matkaa, projektia tai muuta hanketta. Avustukset ovat suuruudeltaan maksimissaan noin 500–1000 euroa. Avustuksia voidaan myöntää 1–3 hankkeeseen. Avustusten myöntämisessä seuran jäsenet ovat etusijalla. Jo päättyneitä hankkeita ei tueta. 
Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitelma, joka sisältää hankkeen kuluarvion. Hakemukseen on liitettävä myös rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi muualta haettava tai jo saatu rahoitus. Suosituksia ei tarvita. 

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 31.3.2018 mennessä sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi

Avustuksen saajille ilmoitetaan päätöksestä erikseen mahdollisimman pian. Annetuista avustuksista on laadittava Fyysikkoseuralle lyhyt selvitys, josta ilmenevät hankkeen kulut ja muu saatu rahoitus. Säilytä kuitit. Selvitykset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi.