Fyysikkoseuran kevään 2019 avustushaku on avoinna 18.4.2019 asti

Seura myöntää avustuksia lukioille, yhdistyksille, yksityishenkilöille tai muille toimijoille, jotka suunnittelevat fysiikkaan tai sen lähialaan liittyvää tulevaa tapahtumaa, matkaa, projektia tai muuta hanketta. Avustukset ovat suuruudeltaan maksimissaan noin 500–1000 euroa. Avustuksia voidaan myöntää 1–3 hankkeeseen. Avustusten myöntämisessä ovat etusijalla seuran jäsenet, sekä hankkeet, joissa yleisöä tavoitetaan mahdollisimman laajasti. Jo päättyneitä hankkeita ei tueta. 

Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitelma, joka sisältää hankkeen kuluarvion. Hakemukseen on liitettävä myös rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi muualta haettava tai jo saatu rahoitus. Suosituksia ei tarvita. 

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi 

18.4.2019 klo 23.59 mennessä. 

Avustuksen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä mahdollisimman pian. Annetuista avustuksista on laadittava Fyysikkoseuralle lyhyt selvitys, josta ilmenevät hankkeen kulut ja muu saatu rahoitus, myös mahdolliset tapahtumalinkit ja -videot tulee toimittaa seuralle. Säilytä kuitit itselläsi. Selvitykset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi. 

Suomen Fyysikkoseura ry pyrkii järjestämään avustushaun vuosittain keväällä ja syksyllä. Avustushakukierroksista ohjeineen ilmoitetaan tällä sivulla.

Vuodesta 1947 Suomen Fyysikkoseuran tarkoituksena on ollut herättää harrastusta fysiikkaan ja edistää sen tuntemusta. Seura tukee fysiikan tutkimusta ja alan harrastuneisuutta, järjestää luento- ja kokoustilaisuuksia, julkaisee alan kirjallisuutta ja ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kansallisiin fysiikan järjestöihin.