Vuoden 2018 avustushaku oli maaliskuussa.
Avustuksen saajille ilmoitettiin päätöksestä kevään aikana.

Annetuista avustuksista on laadittava Fyysikkoseuralle lyhyt selvitys, josta ilmenevät hankkeen kulut ja muu saatu rahoitus. Säilytä kuitit. Selvitykset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi.