Suomen Fyysikksoeura ry pyrkii järjestämään avustushaut keväällä ja syksyllä vuosittain.

Suomen Fyysikkoseuran syksyn 2017 avustushaku (dl 16.10.2017)

Vuodesta 1947 Suomen Fyysikkoseuran tarkoituksena on ollut herättää harrastusta fysiikkaan ja edistää sen tuntemusta. Seura tukee fysiikan tutkimusta ja alan harrastuneisuutta, järjestää luento- ja kokoustilaisuuksia, julkaisee alan kirjallisuutta ja ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kansallisiin fysiikan järjestöihin. 

Seura myöntää avustuksia lukioille, yhdistyksille, yksityishenkilöille tai muille toimijoille, jotka suunnittelevat fysiikkaan tai sen lähialaan liittyvää tulevaa tapahtumaa, matkaa, projektia tai muuta hanketta. Avustukset ovat suuruudeltaan maksimissaan noin 500–1000 euroa. Avustuksia voidaan myöntää 1–3 hankkeeseen. Avustusten myöntämisessä seuran jäsenet ovat etusijalla. Jo päättyneitä hankkeita ei tueta. 

Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitelma, joka sisältää hankkeen kuluarvion. Hakemukseen on liitettävä myös rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi muualta haettava tai jo saatu rahoitus. Suosituksia ei tarvita. 

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi 

maanantaihin 16.10.2017 klo 23.59 mennessä. 

Avustuksen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä mahdollisimman pian. Annetuista avustuksista on laadittava Fyysikkoseuralle lyhyt selvitys, josta ilmenevät hankkeen kulut ja muu saatu rahoitus. Säilytä kuitit. Selvitykset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen toimisto@fyysikkoseura.fi.