Linkkejä

Uusimmat linkit

Kung Fu Science (lisätty 15.9.)
http://www.kungfuscience.org/
The True Physics Project (lisätty 17.6.)
http://www.truephysics.com/
Science toys You can make with your kids (lisätty 7.6.)
http://scitoys.com/
LHC@home (lisätty 11.5.)
http://athome.web.cern.ch/athome/
Beyond Einstein — from the Big Bang to Black Holes (lisätty 11.5.)
http://universe.nasa.gov/
Puzzlers, fysiikan pähkinöitä (lisätty 11.5.)
http://littleshop.physics.colostate.edu/Puzzlers.html
EurekAlert Science Reporting for Kids (lisätty 17.4.)
 http://www.eurekalert.org/kidsnews
AAAS:n uutispalvelun lasten tiedesivut; myös hyvä linkkilista
Contemporary physics Education Project (lisätty 17.4.)
 http://www.cpepweb.org/
EUPRO, European union of Physics research organisations (lisätty 17.4.)
 http://www.eupro-physics.de/
Fermilab for students (lisätty 17.4.)
 http://www-ed.fnal.gov/students.html
Greatest Engineering achievements of the 20th century (lisätty 17.4.)
 http://www.greatachievements.org/
Hiukkasfysiikan linkkisivu (lisätty 17.4.)
 http://www.physics.helsinki.fi/~outreach/
Interactions — Particle physics news and resources (lisätty 17.4.)
 http://www.interactions.org/
Molecular expressions - exploring the world of optics and microscopy (lisätty 17.4.)
 http://micro.magnet.fsu.edu/
Science hobbyist (lisätty 17.4.)
 http://www.eskimo.com/~billb/
TekNatur - tävlingar (lisätty 17.4.)
 http://www.tfif.fi/java/Index?oid=280
Visual Quantum Mechanics (lisätty 17.4.)
 http://phys.educ.ksu.edu/

Tulevaisuutena fysiikka

Next Wawe - Career directions to scientists
 http://nextwave.sciencemag.org/
Physics Central - People in Physics
 http://www.physicscentral.com/people/
Physics is for You
 http://www.aip.org/careersvc/pify/
Physics Success stories
 http://www.aip.org/success/

Fysiikkaan liittyviä portaaleja

Energia.fi
 http://www.energia.fi/
Interactions — Particle physics news and resources
 http://www.interactions.org/
PhysicsWeb.org
 http://www.physicsweb.org/
Physics Central
 http://www.physicscentral.com/
Research.fi
 http://www.research.fi/
YLE Tiede
 http://www.yle.fi/tiede/
21st Century Science and Technology
 http://www.21stcentury.co.uk/
Fachwelt Physik
 http://www.fachwelt-physik.de/fachwelt/
PSIgate - Physical Sciences Information Gateway
 http://www.psigate.ac.uk/
Physlink.com
 http://www.physlink.com/

Yliopistoja

Suomessa

Helsingin yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos
 http://www.kumpula.helsinki.fi/fyl_www/
Joensuun yliopisto, Fysiikan laitos
 http://physics.joensuu.fi/
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos
 http://www.phys.jyu.fi/
Kuopion yliopisto, Soveltavan fysiikan laitos
 http://venda.uku.fi/
Oulun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos
 http://physics.oulu.fi/
Tampereen teknillinen yliopisto, Teknis-luonnontieteellinen osasto, Fysiikan laitos
 http://ee.tut.fi/fys/
Teknillinen korkeakoulu, Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
 http://www.hut.fi/Yksikot/TeknillinenFysiikka/
Turun yliopisto, Fysiikan laitos
 http://www.physics.utu.fi/
Âbo Akademi, Institutionen för fysik
 http://www.abo.fi/fak/mnf/fysik/
Helsingin yliopisto, Tähtitieteen laitos
 http://www.astro.helsinki.fi/index.shtml

Ulkomailla

PhysNet - Physics Departments and Institutions Worldwide
 http://de.physnet.net/PhysNet/physdep.html

Tutkimuslaitoksia

Suomessa

Energiatekniikan instituutti
 http://www.hut.fi/Units/Energy/
Helsinki Institute of Physics
 http://www.hip.fi
Ilmatieteen laitos, Avaruuden ja yläilmakehän tutkimus
 http://www.fmi.fi/tutkimus_avaruus/
Joensuun yliopisto, InFotonics Center
 http://www.ifc.joensuu.fi/
Jyväskylän yliopiston Nanotieteen keskus
 http://www.chem.jyu.fi/nanoscience/
Merentutkimuslaitos
 http://www.fimr.fi/
Sodankylän geofysiikan observatorio
 http://www.sgo.fi/
Säteilyturvakeskus STUK
 http://www.stuk.fi/
Teknillisen korkeakoulun Kylmälaboratorio
 http://boojum.hut.fi/
Tieteen tietotekniikan keskus, CSC
 http://www.csc.fi/
Tuorlan observatorio
 http://www.astro.utu.fi/tuorla/new/
Wihuri Physical Laboratory
 http://www.physics.utu.fi/wihuri/

Ulkomailla

Abdus Salam International Centre for Theorethical Physics, ICTP
 http://www.ictp.it/
European Organisation for Nuclear Research, CERN
 http://www.cern.ch/
Deutshces Electron Synchrotron, DESY
 http://www.desy.de/
European Fusion Development Agreement, EFDA
 http://www.efda.org/
European Space Agency, ESA
 http://www.esa.int/
European Southern Observatory, ESO
 http://www.eso.org/
European Synchrotron Radiation Facility, ESRF
 http://www.esrf.fr/
EU Joint Research Centre, JRC
 http://www.jrc.cec.eu.int/
Helmholtz Gesellschaft
 http://www.helmholtz.de/
Institut Laue-Langevin, ILL - Neutrons for science
 http://www.ill.fr/
Joint European Torus, JET
 http://www.jet.efda.org/
Joint Institute for Nuclear Research, JINR
 http://www.jinr.ru/
Max Planck Gesellschaft
 http://www.mpg.de/
 http://www.mpg.de/english/portal/index.html
National Aeronautics and Space Administration, NASA
 http://www.nasa.gov/

Järjestöjä ja muita organisaatioita

Suomessa

Aurinkoteknillinen yhdistys ry
 http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/
Energiateollisuus ry.
 http://www.energiateollisuus.fi/
Fysikersamfundet i Finland, FSF
http://www.physics.helsinki.fi/~fyl_fysf/:
Helsingin yliopiston LUMA-keskus
 http://www.helsinki.fi/luma/
Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys ry, LFTY
 http://www.lfty.fi/
Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry, MAOL
 http://www.maol.fi
Opetushallitus
 http://www.oph.fi/
Sairaalafyysikot ry.
 http://www.tek.fi/sairaalafyysikot/
Suomen Akatemia
 http://www.aka.fi/
Suomen Atomiteknillinen Seura ry, ATS
 http://www.vtt.fi/pro/pro1/ats/
Suomen Fysiikanopiskelijat ry. (ent. IAPS Finland)
 http://www.physics.helsinki.fi/iaps/
Suomen Fyysikkoseura ry, SFS
 http://www.physics.helsinki.fi/sfs/index.shtml
Suomen matemaatikko-, fyysikko- ja tietojenkäsittelytieteilijäliitto ry, SMFL
 http://www.smfl.fi/
Suomen optiikan seura ry.
 http://focus.hut.fi/fos/
Tekniikan akateemisten liitto ry
 http://www.tek.fi/
Teknillistieteelliset akatemiat, FACTE
 http://www.facte.com/
Teknologiateollisuus ry.
 http://www.teknologiateollisuus.fi/
Tiedeopetusyhdistys
 http://kotisivu.mtv3.fi/tiedeopetusyhdistys/
Tuulivoimayhdistys ry
 http://www.tuulivoimayhdistys.fi/
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry.
 http://www.ursa.fi/

Ulkomailla

The American Association for the Advancement of Science, AAAS
 http://www.aaas.org/
American Institute of Physics, AIP
 http://www.aip.org/
American Physical Society, APS
 http://www.aps.org/
The British Association for the Advancement of Science, BA
 http://www.the-ba.net/
European Physical Society, EPS
 http://www.eps.org/
European Science Events Association, EUSCEA
 http://www.euscea.org/
EUPRO, European union of Physics research organisations
 http://www.eupro-physics.de/
Euroscience
 http://www.euroscience.org/
Institute of Physics, IoP (UK)
 http://www.iop.org/
International Association of Physics Students, IAPS
 http://www.iaps.info/
International Council for Science, ICSU
 http://www.icsu.org/
International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP
 http://www.iupap.org/
Science Across the World
 http://www.scienceacross.org/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO
 http://www.unesco.org/
Vetenskap och allmänhet
 http://www-v-a.se/
 http://www-v-a.se/eng_about.asp?menuItem=1
Wissenschaft im Dialog
 http://www.wissenschaft-im-dialog.de/
PhysNet - Physis Societies and Organisations Worldwide
 http://de.physnet.net/PhysNet/societies.html

Tiedekeskuksia ja -museoita

Boston Museum of Science
 http://www.mos.org/
British Science Museum
 http://www.sciencemuseum.org.uk/
CERN Microcosm
 http://microcosm.cern.ch/Microcosm/
Deutshces Museum
 http://www.deutschesmuseum.de/
Exploratorium - the Museum of Science, Art and Human Perception
 http://www.exploratorium.edu/
The Nobel Channel
 http://www.nobelchannel.com/
Nobel Museum
 http://www.nobelprize.org/
Tiedekeskus Heureka
 http://www.heureka.fi/
Tiedekeskus Tietomaa
 http://www.tietomaa.fi/
Vetenskapens hus / House of Science
 http://www.vetenskapenshus.albanova.se/
 http://www.houseofscience.se/

Lehtiä ja muita julkaisuja

arXiv.org - e-print archive
 http://www.arxiv.org/
Europhysics News
 http://www.europhysicsnews.com/
Forskning och Framsteg
 http://www.fof.se/
Nature
 http://www.nature.com/nature/
New Scientist
 http://www.newscientist.com/
Physical Review Focus
 http://focus.aps.org/
Physics Today
 http://www.physicstoday.org/
Physics World
 http://physicsweb.org/articles/world
PhysOrg.com - Latest Physics and Technology News
 http://www.physorg.com/
Science
 http://www.sciencemag.org/
ScienceDaily
 http://www.sciencedaily.com/
ScienCentral
 http://www.sciencentral.com/
Scientific American
 http://www.scientificamerican.com/
Tiede-lehti
 http://www.tiede.fi/
Tieteessä tapahtuu
 http://www.tieteessatapahtuu.fi/

Tiedetapahtumia

AAAS Science Week
 http://www.aaas.org/meetings/
British Science Week
 http://www.the-ba.net/the-ba/Events/NationalScienceWeek/
European Science week
 http://www.cordis.lu/scienceweek/home.htm
EuroScience Open Forum
 http://www.esof2004.org/
Göteborg International Science Festival
 http://www.vetenskapsfestival.se/
 http://www.goteborg.com/vetenskapsfestivalen/english/

Tiedekilpailuja

36th International Physics Olympiad 2005, Salamanca, Spain
 http://www.ipho2005.com/
International Young Physicists' Tournament
 http://www.iypt.org/
MAOLin tiedekilpailut lukiolaisille ja peruskoululaisille
 http://www.maol.fi/frames/kilpailut/
Pirelli Relativity Challenge
 http://www.pirelliaward.com/einstein.html
TekNatur - tävlingar
 http://www.tfif.fi/java/Index?oid=280
ThinkQuest
 http://www.thinkquest.org/
Tutki-kokeile-kehitä
 http://www.tek.fi/tukoke/
Tämä toimii!
 http://www.teknologiateollisuus.fi/openet/index.php?m=2&s=5&id=4072
Viksu
 http://www.aka.fi/viksu/

Kansainvälinen fysiikan vuosi

WYP2005
 http://www.wyp2005.org/
Einsteinyear - WYP2005 UK
 http://www.einsteinyear.org/
WYP2005 USA
 http://www.physics2005.org/
Beyond Einstein - Physics for the 21st Century (EPS13), Bern, Sveitsi
 http://www.eps13.org/
Einstein 2005 Festival, Bern, Sveitsi
 http://www.einstein2005.ch/
 http://www.einstein2005.ch/content.php?idcat=60
International Conference for Physics Students (ICPS), Coimbra, Portugali
 http://icps.iaps.info/
Physics for Tomorrow, Pariisi, Ranska
 http://www.wyo2005.org/unesco/
World Conference on Physics and Sustainable Development, Durham, Etelä-Afrikka
 http://www.wcpsd.org/
Quantum Diaries
 http://www.quantumdiaries.org/
"Follow physicists form around the world as they follow the World Year of Physics"

Fysiikkaa...

Resurssiportaaleja

Boston Museum of Science - Virtual Exhibits
 http://www.mos.org/doc/1016/
British Science Museum - Learn and Teach
 http://http://www.sciencemuseum.org.uk/education/index.asp/
CERN Education project
 http://intranet.cern.ch/Public/Content/Chapters/Education/Education-en.html
Contemporary physics Education Project
 http://www.cpepweb.org/
Erik Weisstein's World of Science
 http://scienceworld.wolfram.com/
ESA Education
 http://www.esa.int/export/esaED/
ESO Educational Office
 http://www.eso.org/outreach/eduoff/
Exploratorium - the Museum of Science, Art and Human Perception
 http://www.exploratorium.edu/
FirstScience
 http://www.firstscience.com/
The Learning room
 http://www.npl.co.uk/thelearningroom/
Making the Modern World
 http://http://www.makingthemodernworld.org.uk//
MERLOT, Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching
 http://www.merlot.org/Home.po
 http://www.merlot.org/artifact/BrowseArtifacts.po?catcode=14&browsecat=1
Molecular expressions - exploring the world of optics and microscopy
 http://micro.magnet.fsu.edu/
Nationellt resurscentrum för fysik
 http://www.fysik.org/
Nuclear Files - everything you need to know about nuclear age history
 http://www.nuclearfiles.org/
Openet
 http://www.teknologiateollisuus.fi/openet/
Physics Central
 http://www.physicscentral.com/
Physical Sciences Resource Center
 http://www.psrc-online.org/
PhysicsWeb.org - Education Resources
 http://physicsweb.org/resources/Education/
PIRA 200 demos
 http://http://www.wfu.edu/physics/pira/pira200/pira200.htm/
Science hobbyist
 http://www.eskimo.com/~billb/
Science Learning Network
 http://www.sln.org/
Teaching Physics, by Institute of Physics
 http://education.iop.org/
The True Physics Project
http://www.truephysics.com/
Vega Science Trust
 http://www.vega.org.uk/
Virtual school physics department
 http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/vs-physics/entry_page.cfm?id_area=30
Visual Quantum Mechanics
 http://phys.educ.ksu.edu/

Lapsille

Brainpop
 http://www.brainpop.com/
Maksullinen; 14 vrk ilmainen kokeilu
Energy - fuelling the future
 http://http://www.sciencemuseum.org.uk/exhibitions/energy/index.asp/
EurekAlert Science Reporting for Kids
 http://www.eurekalert.org/kidsnews
AAAS:n uutispalvelun lasten tiedesivut; myös hyvä linkkilista
Ksenonit
 http://www.helsinki.fi/luma/ksenonit/
Mad Science group
 http://www.madscience.org/entrance/Kids/
NASA for Kids
 http://www.nasa.gov/audience/forkids/home/
NASA for Students grades K-4
 http://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/home/
Science exploratorium
 http://www.exploratorium.edu/science_explorer/index.html
Space Place
 http://spaceplace.nasa.gov/
Star Child - A Learning Center for Young Astronomers
 http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html/

Vähän vanhemmille koululaisille

ASTEL Voima, liike ja tasapaino, Sähkö sekä kemia
 http://www.tvopas.com/astel/
Center for Science Education - Berkeley Space Sciences Laboratory
 http://cse.ssl.berkeley.edu/
Challenge of Materials
 http://http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/challenge/index.asp/
Cosmic Cinema
 http://http://www.mpa-garching.mpg.de/%7emuseum/
Etälukio - fysiikan etäopetus
 http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/fysiikka/index.html
Explore Learning
 http://explorelearning.com/
maksullinen; 30 vrk ilmainen kokeilu
Fear of Physics
 http://www.fearofphysics.com/
Ksenonit
 http://www.helsinki.fi/luma/ksenonit/
NASA for Students grades 5-8
 http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/home/
Nobel Museum - Games and simulations
 http://nobelprize.org/search/games-simulations.html
Particle adventure - englanniksi ja suomeksi
 http://particleadventure.org/particleadventure/
 http://physics.joensuu.fi/ope/materiaali/hiukkasfysiikka/
Physics Central - interactive resources
 http://www.physicscentral.com/resources/interactive.html
Science exploratorium
 http://www.exploratorium.edu/science_explorer/index.html
SciTech - The Cool Site for Hot Science
 http://info.web.cern.ch/info/scitech/
TAT Verkkokoulu - ydinvoima
 http://www.tat.fi/2003/nuoriso_ja_koulupalvelu/verkkokoulu_ydinasiaa.shtml
TAT Verkkokoulu - ilmastonmuutos
 http://www.tat.fi/2003/nuoriso_ja_koulupalvelu/verkkokoulu_ilmasto.shtml
The Why files - science behind the news
 http://whyfiles.org/find_it/index.html?get=s&w=5

Vähän jo osaaville

ABC of Nuclear Science
 http://www.lbl.gov/abc/
Current Science & Technology
 http://www.mos.org/cst/
Edu.fi - Käytännön fysiikka, lukio
 http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kaytannonfysiikka/
Fermilab for students
 http://www-ed.fnal.gov/students.html
Hands on CERN
 http://hands-on-cern.physto.se/
HyperPhysics
 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html/
Interactive Plasma Physics Education Experience
 http://ippex.pppl.gov/
Kuumat kesät, kylmät talvet
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/envisat/fin/
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/envisat/swe/
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/envisat/eng/
Mustia aukkoja etsimässä
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/flash/musta_aukko.swf
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/flash/svarta_hal.swf
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/flash/black_holes.swf
NASA for Students grades 9-12
 http://www.nasa.gov/audience/forstudents/9-12/home/
NASA for Students post secondary
 http://www.nasa.gov/audience/forstudents/postsecondary/features/
Nobel Museum -
 http://nobelprize.org/physics/educational/
Particle adventure - englanniksi ja suomeksi
 http://particleadventure.org/particleadventure/
 http://physics.joensuu.fi/ope/materiaali/hiukkasfysiikka/
Physics 2000
 http://http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl/
Physics Central - interactive resources
 http://www.physicscentral.com/resources/interactive.html
The Physics Classroom
 http://www.physicsclassroom.com/
Quarks Unbound
 http://www.aps.org/units/dpf/quarks_unbound/
ScienceTunnel
 http://www.sciencetunnel.com/
Stephen Hawking's public lectures
 http://www.hawking.org.uk/lectures/public.html
Stephen Hawking's Universe
 http://www.pbs.org/wnet/hawking/
The Why files - science behind the news
 http://whyfiles.org/find_it/index.html?get=s&w=5
Älyllistä elämää maapallon ulkopuolella?
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/flash/seti_fi.swf
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/flash/seti_swe.swf
 http://www.heureka.fi/exhibitions/avoimet/flash/seti_eng.swf

Kaikille

Beyond Einstein — from the Big Bang to Black Holes
http://universe.nasa.gov/
Center for Science Education - Berkeley Space Sciences Laboratory
 http://cse.ssl.berkeley.edu/
Current Science & Technology
 http://www.mos.org/cst/
Hiukkasfysiikan linkkisivu
 http://www.physics.helsinki.fi/~outreach/
Kung Fu Science
http://www.kungfuscience.org/
The Nine Planets
 http://www.nineplanets.org/
Nobel Museum - Illustrated Presentations of Nobel Prizes in Physics 1988-2004
 http://nobelprize.org/physics/educational/poster/
Puzzlers, fysiikan pähkinöitä
http://littleshop.physics.colostate.edu/Puzzlers.html
Science toys You can make with your kids
http://scitoys.com/
Säteilylaboratorio
 http://www.sateilylaboratorio.fi/
Säteilyturvakeskus - säteilytietoa
 http://www.stuk.fi/sateilytietoa/
ScienceTunnel
 http://www.sciencetunnel.com/
Tähtiakatemia
 http://www.sarkanniemi.fi/oppimateriaali/tahtiakatemia/
The Why files - science behind the news
 http://whyfiles.org/
 http://whyfiles.org/find_it/index.html?get=s&w=5
www.ilmasto.org - tietopaketti ilmastonmuutoksesta
 http://www.ilmasto.org/

Fysiikan historiaa

Fyysikoita

Contributions of 20th Century Women in Physics
 http://cwp.library.ucla.edu/
Albert Einstein
 http://www.aip.org/history/einstein/
 http://www.albert-einstein.net/
 http://www.albert-einstein.org/
Einstein paper project - kaikki Einsteinin julkaisut digitoituna ja käännettynä
 http://www.alberteinstein.info/
Einstein-sitaatteja
 http://www.quotationspage.com/quotes/Albert_Einstein/
Stephen Hawking
 http://www.hawking.org.uk
The Newton Project
 http://www.newtonproject.ic.ac.uk/
Institute of Physics (UK) (IoP) tietokanta fyysikkosivustoista
 http://www.physics.org/Results/Search.asp

Muuta historiaa

A Century of Physics
 http://www.timeline.aps.org/
American Institute of Physics (AIP) Physics History Center
 http://www.aip.org/history/
 http://www.aip.org/history/web-link.htm
Atomic Archive - history surrounding atomic bomb
 http://www.atomicarchive.org/
Contributions of Physics to the Information Age
 http://www.physics.ucla.edu/%7eianb/history/
Greatest Engineering achievements of the 20th century
 http://www.greatachievements.org/
Institute of Physics (IoP) History of Physics group
 http://groups.iop.org/HP/
 http://groups.iop.org/HP/links.html
Making the Modern World
 http://www.makingthemodernworld.org.uk/
Nobel museum
 http://www.nobel.se/
Nobel museum - The Nobel Prize in Physics
 http://nobelprize.org/physics/
Nuclear Files - everything you need to know about nuclear age history
 http://www.nuclearfiles.org/
Transistorized! The History of the Invention of the Transistor
 http://www.pbs.org/transistor/
Google History of physics
 http://www.google.fi/search?q=history+of+physics&ie=UTF-8&hl=fi&lr

Muuta mielenkiintoista

Annals of Improbable Research, Ig-Nobels
 http://www.improb.com/
Einstein@home
 http://http://www.physics2005.org/events/einsteinathome/
LHC@home
http://athome.web.cern.ch/athome/
Mad Scientist Network
 http://www.madsci.org/
Millenium mathematics project
 http://www.mmp.maths.org.uk/
Movie physics
 http://www.intuitor.com/moviephysics/
Sitaatteja tieteestä
 http://www.quotationspage.com/subjects/science/

Muita linkkilistoja

CERNin opettajasivuston linkkikokoelma
 http://teachers.web.cern.ch/teachers/links/general.htm
Luonnontieteiden simulaatioita ja oppimateriaalia
 http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/linkit/main.htm#luonnontiede
Makupalat - fysiikka
 http://http://www.makupalat.fi/matema.htm#fysiikka
Physica Scripta - General Physics References
 http://www.physica.org/links.html
Science magazine Netlinks
 http://sciencenetlinks.org/
Stanford Linear Accelerator Center eResources
 http://http://www.slac.stanford.edu/library/eresources/physics.html
 http:// /