Suomen Fyysikkoseura > Paikallisosastot ja -jaostot > Lääketieteellisen fysiikan jaosto

Lääketieteellisen fysiikan jaosto

 

Jaoston vuosikokous pidetään Fysiikan päivien yhteydessä ke 21.3.2018 klo 17:30 (LOGOMO, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku). Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa mukaan! Puheenjohtaja Liisa Porra

 

Jaoston tarkoituksena on edistää lääketieteellisen fysiikan alan tuntemusta Suomessa sekä toimia yhdyssiteenä alalla toimivien keskuudessa. Näihin tavoitteisin pyritään järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia.

Sairaalafyysikoiden teoreettinen koulutus on yliopistojen vastuulla. Niihin kuuluvat lisensiaatin tai tohtorin tutkinto lääketieteelliseen fysiikkaan liittyen, säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan tutkinto sekä erikoislääkärikuulustelua vastaava sairaalafyysikkokuulustelu.

Neljä vuotta kestävän käytännön harjoittelun aikana työskennellään vastaavan ohjaajan valvonnassa yleensä keskussairaalassa tai yliopistollisessa keskussairaalassa. Harjoittelun aikana käydään läpi koulutuksen viisi pääalaa: sädehoito, kliininen radiologia, isotooppilääketiede, kliininen fysiologia ja kliininen neurofysiologia. Sairaalafyysikon pätevyyden suorittanut voi hakea nimikkeen käyttöoikeutta Valviralta. Suomen sairaalafyysikkokoulutus on EU:n vaativin.

Vaativan koulutuksen tukemiseksi jaoston tehtävänä on toimia yhdyssiteenä yliopistojen ja sairaaloiden välillä. Fysiikan opiskelijoiden ohjautumista alalle pyritään edesauttamaan tuomalla esiin riittävän näkyvästi alan tutkimusta. Yhteistyömahdollisuuksia mm. SRY:n ja Sairaalafyysikot ry:n kanssa pyritään niin ikään hyödyntämään.

Ensisijaisena tiedotusfoorumina käytetään Fysiikan päiviä, jonne pyritään vuosittain saamaan mahdollisimman monipuolinen ja tasokas ohjelma. Samassa yhteydessä pidetään myös jaoston vuosikokous.

Keskeisiä linkkejä:
Yliopistojen sivuja lääketieteelliseen fysiikkaan liittyen:
Jaoston vuosittaisten kokousten pöytäkirjat:

IOMP:n kirjaamat määritelmät sairaalafyysikoista ja lääketieteellisestä fysiikasta (ote Helsingin yliopiston opinto-ohjeesta):
  • Sairaalafyysikko (Medical Physicist) on fysiikkaa pääaineena opiskellut akateemisen koulutuksen saanut ammattihenkilö, joka on suorittanut lakisääteiset lääketieteelliseen fysiikkaan liittyvät erikoistumisopinnot ja harjoittelun, jonka pohjalta hän voi toimia alan opettajana ja yhteistyössä lääketieteen ammattilaisten kanssa lääketieteellisissä laitoksissa (sairaalat, yliopistosairaalat, tutkimuslaitokset ja laboratoriot) soveltaen ja kehittäen lääketieteellistä tekniikkaa tieteellisten fysikaalisten periaatteiden, menetelmien ja tekniikoiden hyödyntämiseksi ja tutkimiseksi sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoitamisessa.
  • Lääketieteellinen fysiikka on sairaalafyysikon harjoittama soveltavan fysiikan osa-alue, jonka rutiineissa ja tutkimuksessa hyödynnetään pääasiassa fysikaalisten tieteiden tarjoamia periaatteita, menetelmiä ja tekniikoita sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoitamisessa, yleisenä tavoitteena ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Sivun ylläpito: Ella Hänninen (Suomen Fyysikkoseura ry) | päivitetty 2/2017